Over ons

GLN Bewindvoering heeft al ruim 25 jaar ervaring op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap. GLN Bewindvoering opereert zelfstandig en staat los van de incasso- en deurwaarderspraktijk van GLN. De organisatiestructuur is plat waardoor communicatie en overleg over een minimaal aantal schijven verloopt. Door de korte lijnen wordt er snel en doeltreffend opgetreden in spoedeisende situaties. Ons kennisniveau houden wij op peil door het volgen van opleidingen en het bijhouden van relevante literatuur.

Alle activiteiten worden volgens strikte richtlijnen en heldere ethische normen uitgevoerd. Betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn enkele kenmerken van onze dienstverlening. Verder hanteren wij als uitgangspunt dat voor het goed kunnen uitvoeren van beschermingsbewind, curatele en mentorschap een goede samenwerking met alle betrokken partijen van essentieel belang is.

Voor meer informatie nodigen wij u van harte uit om met ons contact op te nemen.